KONTROLLANSVAR
Enligt Plan- och bygglagen

  Arkitekt Finn Månsson  

Arkitekt SAR / MSA.
Cerifierad av Sitac.

Även projektledning, kontroll och besiktning.

Adress: Spikahult 10,
370 17 Eringsboda
Tfn 070 551 07 25
E-post: info@finnmansson.seArkitektexamen från Chalmers Tekniska Högskola
Medlem i Sveriges Arkitekter SA
Medlem i Sveriges Byggingenjöres Riksförbund SBR
Konsultansvarsförsäkring i Folksam